Transparant

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.daspaseendeal.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door DAS Publishers In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Deze website is eigendom van DAS Publishers. Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten van deze website openbaar te maken en/of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van DAS Publishers. Het intellectueel eigendom berust bij DAS Publishers. 

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met DAS Publishers te mogen claimen of te veronderstellen.

DAS Publishers streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. DAS Publishers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

De toegang tot deze website kan altijd worden beperkt of worden onderbroken. DAS Publishers garandeert niet dat deze website op elk computersysteem en/of in elke webbrowser functioneert.

Aansprakelijkheid

DAS Publishers is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het bezoek van deze website. Mogelijk wordt op deze site doorgelinkt naar andere websites. DAS Publishers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derde partijen en is niet aansprakelijk voor deze inhoud.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.daspaseendeal.nl op deze pagina.

Zoek een deal

De winkelwagen is leeg
Transparant

 

 

 

Heeft u een deal?

Heeft u een deal en wilt u deze op onze website plaatsen? Twijfel niet en meldt u aan! Wij plaatsen uw deal tegen een zeer interessant tarief ongelimiteerd op de website.

Wij werken op 'No cure - no pay' basis.

 

 

 
Heeft u een mooie deal?
Meld u hier zich aan.

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie over ons cookiebeleid.